Các chuyên gia

Nguyễn Ngọc Đông

Giám Đốc

Người đồng sáng lập 7 Công ty chuyên về tư vấn tài chính kinh doanh.

Vũ Thu Thủy

Trợ lý giám đốc

Người có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý và nhân viên kế toán công ty.

Hoàng Minh Khánh

Giám đốc điều hành

Người có năng lực điều hành nhiều vị trí cùng lúc, luôn biết cách phát triển hết khả năng của công ty.

Trần Minh Anh

Tư vấn viên

Người chuyên tư vấn về cách vấn đề liên quan đến kế toán và thuế hóa

Nguyễn Nhật Long

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực tài chính kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Lê Phương Anh

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực tài chính kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.