Trần Đình Tùng

Cảm ơn Seven Corporate vì luôn cung ứng nhân sự kế toán chuyên nghiệp cho tôi. Tôi không nghỉ rằng với dịch vụ này mà lại hoàn toàn miễn phí. Thật tuyệt vời.