Nguyễn Quỳnh Như

Công ty tôi đã thoát khỏi phá sản khi có dòng tiền vay kịp thời. Cảm ơn Seven Corporate với dịch vụ tư vấn tài chính chính xác để tôi có thể vay vốn chỉ sau 3 tuần làm việc.