Nguyễn Ngọc Mỹ

Tôi luôn hài lòng khi giao toàn bộ công việc tài chính kế toán của công ty mình cho Seven Corporate. Xin cảm ơn rất nhiều