Phạm Nhật Minh

Khởi nghiệp luôn nhiều khó khăn, mà khó khăn đầu tiên tôi gặp phải là không xuất phát từ nghề tài chính. Cảm ơn Seven Corporate đã giúp tôi thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng đó.