Interna

‘Dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ trở lại chứng khoán Việt Nam’

Lãnh đạo VinaCapital cho rằng hiện tượng khối ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam để giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn dịch bệnh và sẽ…