International

Viettel thu 528 tỷ từ đấu giá cổ phần Viettel Post

Sau khi đấu giá thành công gần 5 triệu cổ phiếu Viettel Post, Viettel vẫn nắm quyền chi phối công ty con trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát với…