Techonogy

Huy động hơn 260.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sau 10 tháng

Trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sau 10 tháng, hoàn thành 100% kế hoạch của cả năm…